Vai ai contenuti

Menu principale:


Trilogie o Nostradamovi

MAGUS
-
IL ROMANZO DI NOSTRADAMUS
(nakladatelství Mondadori 1999)

Románová trilogie o Nostradamovi


Životní příběh Michele de Notre-Dame (24.12.1503-12.7.1566), francouzského lékaře, spisovatele a astrologa; děj odehrávající se všestnáctém století v jižní Francii, ví morové epidemie, vyhledávání a souzení kacířů inkvizicí...MAGUS I. - IL PRESAGIO

(pod názvem NOSTRADAMUS I. – PROROCTVÍ
vydalo nakladatelství Eminent – 2001)


První díl trilogie vypráví o mládí Michela de Notre-Dame. Student university v Montpellieru je přítelem Francoise Rabelaise, s nímž prožívá nejen období lásek, flámů a bezstarostného mládí, ale též tvrdého boje proti morové epidemii, která v poměrně krátké době zachvátila Francii i zbytek Evropy. Michele spolu s dališími studenty medicíny se musí postavit proti předsudkům, pověrám a lékařskému řemeslu, zakotveném ve filozofii a vzdáleném od skutečnosti.

Michele si navíc uchovává tři tajemství, která zastřešují jeho mladistvou prostopášnost. Prvním tajemstvím je, že pochází z rodiny Židů, kteří se vě antisemitských pronásledování obrátili na jinou víru. Druhým, že díky halucinogennímu lektvaru je obdařen schopností vidět i zlomky blízké budoucnosti. Třetím, že již od raného mládí byl uveden do sekty čarodějníků nazývané Osvícení, jejíž vůdce Ulrich z Mohuče vyžaduje od svých přívrženců absolutní věrnost.

A právě tato tři tajemství značně ovlivňují Michelův život: od prvního manželství, které skončilo tragicky, až po setkání s Lorenzinem Medicejským, štvaného toskánskými vévody.

Kromě toho každá Michelem předvídaná událost je ostře hlídána Diegem Domingo Molinasem, agentem španělské inkvizice: podivínem až na hranici šílenství, který zasvětil celý svůj život k dopadení židovského čaroděje...


MAGUS II - L'INGANNO

(pod názvem NOSTRADAMUS II. – PODVOD
vydalo nakladatelství Eminent – 2002)


Druhý díl trilogie začíná obdobím masakru valdénských kacířů, jakožto prvním znamením narůstající náboženské nesnášenlivosti, která se poté šíří po celé Francii.

Nostradamus se snaží vybudovat klidné rodinné zázemí, současně se zdokonaluje v magickém umění, a prohlubuje své věštecké schopnosti. Jeho klid je však narušen neustálými intrikami ambiciózní, bezohledné a pomstychtivé Cateriny Cybo-Varano, a nastávající hrozbou Nostradamova bývalého učitele Ulricha z Mohuče.

Toto setkání nutí Nostradama odejít z Bená
tek Dóžat do Lionu, města prvních dělnických stávek, mezitím se v zerni rozšiřuje silnější kacířství než bylo v minulosti; protestantismus, zde představován dvěmi rozdílnými dušemi, neoblomným Pietrem Gelido a idealistou Michelem Serveto.

Díky vlastním s
chopnostem a pomoci své druhé ženy Jumelle, se Nostradamovi podaří uniknout před nástrahami a dosáhnout i očekávaného uznání. Avšak rozhodující boj proti Ulrichovi zče je skončen jen zdánlivě...MAGUS III - L'ABISSO


(u nás pod názvem NOSTRADAMUS III. – PROPAST
vydalo nakladatelství Eminent – 2003)


Nostradamus, zprvu prostý sestavovatel almanachů, byl přizván ke dvoru a chráněn Kateřinou Medicejskou. Stává se slavným lékařem a astrologem. Ve skutečnosti, provozuje pod záminkou astrologie magii, která mu umožňuje posunout se mimo čas a nahlížet jej jako celek zvenčí.

To se však nelíbí otci Michaelisovi, členovi jezuitského řádu. Začíná „čaroděje“ pronásledovat, aby ho odhalil. Mezitím v zemi dochází ke změnám na příkaz Ignáce z Loyoly: mobilizuje se měšťanská třída a vzniká Bratrstvo, které má bránit pronikání protestantského učení.

Protestantismus se však šíří se po celé Evropě a konflikt mezi katolíky a hugenoty ve Francii nabírá podobu opravdové občanské války. Nostradamus je i proti své vůli jejím přímým účastníkem i svědkem; klima narůstajícího násilí se sugestivně odráží vCenturie.

Ale Nostradamus dozrál a stal se konečně „Mágem“, dosáhl tedy třetího stupně zasvěcení podle Paracelsovy charakteristiky hlubokého vědění. S těmito schopnostmi povede v bezčasé sféře poslední podivuhodnou bitvu proti Ulrichovi z Mohuče, ovládajícího umění, kterým dokáže přimět člověka používat násilí. Je to bitva, která ještě ani dnes neskončila...


Home Page | Biografie Valerio Evangelisti | Cyklus o Eymerikovi | Romány z cyklu | Komiksy o Eymerikovi | Trilogie o Nostradamovi | Mappa del sito
Torna ai contenuti | Torna al menu