Vai ai contenuti

Menu principale:


Romány z cyklu

1994 : NICOLAS EYMERICH, INQUISITORE (Nicolas Eymeric, inkvizitor) (nakladatelství Mondadori)
oceněno Premio Urania


1352. Ihned po smrti hlavního inkvizitora Aragonského království zápasí o převzetí této funkce i dominikán Nicolas Eymeric. Má možnost předvést své schopnosti přímo na královském hradě, kde jsou nalezeny mrtvoly s dvěma tvářemi, a zdá se, jakoby hradem opět zavanula atmosféra starověkého pohanského kultu. Souběžně v jiném čase jistá kosmická loď, vytvořená v pouhé myšlenky, směřuje k velmi vzdálené planetě.


1995 :
LE CATENE DI EYMERICH (Eymerikovy řetězy) (nakladatelství Mondadori)
oceněno Grand Prix de l'Imaginaire

1360. Inkvizitor Eymeric je vyslán řešit případ v Údolí Aosty, kde byl nalezen úkryt posledních katarů. Během pátrání se mu před očima množí zázraky a kroky mu kříží nesmrtelné obludy a bytosti. Řešení případu se však prolíná do jiných historických epoch: od nacistického Německa až do Rumunska krátce po osvobození od Čaučeskova útlaku.


1996 :
IL CORPO E IL SANGUE DI EYMERICH (Tělo a krev Eymerika) (nakladatelství Mondadori)
oceněno Prix Tour Eiffel

1358.
Ve francouzské osadě Castres se pravděpodobně usídlila sekta upírů, která po sobě zanechává bezkrevné mrtvoly. Eymeric však odhalí pravdu ještě hrozivější, která je spojena s dlolhou sérií událostí následujících století, od zločinů KuKluxKlanu až po vraždu Johna F. Kennedyho.

1996 :
IL MISTERO DELL'INQUISITORE EYMERICH (Tajemství inkvizitora Eymerika)
(nakladatelství Mondadori; 2005 nakladatelství Mladá fronta)

V 50.letech 20. století je rakouský psycholog Wilhelm Reich uvězněn americkými státními orgány. Série zjevně nevysvětlitelných halucinací ho staví proti inkvizitorovi ze 14. století. Jedná se o Eymerika, člena aragonské expedice, vyslané do Sardinie v roce 1354 k utišení vzpoury soudce z Arborey. Ale záměrem inkvizitora je odhalit a zničit sexuální kulty, které vzkvétají na ostrově.

1997 :
CHERUDEK (nakladatelství Mondadori)
oceněno Premio Fantascienza Italia

1360. Ve stoleté válce se objeví podivná armáda žijících mrtvých, schopná převrátit osud konfliktu. Eymeric je vyzván papežem, aby případ vyšetřil; ale nějaký jiný Eymeric, s prvním úplně totožný, působí v jednom městečku v současnosti. Je to podivné město, věčně zaplavené mlhou a prolétávajícími houfy hmyzu. Klíč, spojující oba světy, se skrývá ve zvonu bez srdce.


1998 :
PICATRIX, LA SCALA PER L'INFERNO (Picatrix, schody do pekla) (nakladatelství Mondadori)
oc
eněno Prix Graham Masterton

1361. Kdokoliv si ve městě Zaragoza začne něco s magickými knihami Picatrix, je zabit nestvůrami s hlavou psa, zatímco na nebi se zjevují obrovské světelné kotouče. K odhaleni této záhady bude Eymeric nucen cestovat do arabského království v Grenadě. Obdobné světelné kotouče se však pár století poté rozzáří nad Afrikou, kde kvůli zájmům západních politiků dochází kmalých dětí, nabývajícímu apokalyptických rozměrů.


2000:
IL CASTELLO DI EYMERICH (Eymerikův hrad) (nakladatelství Mondadori)
oceněno Premio Italia


1369. V kastilské pevnosti Montiel je král Petr Krutý obležen armádou svého nevlastního bratra a uchazeče o trůn Jindřicha z Trastamary. V budově a jejích rozlehlých podzemních chodbách se objevují strašidelné úkazy: přízraky obrovských nestvůr, tváře zobrazující se na kamenech, jezera krve bublající v hlubokých dutinách. Eymeric bude schopen vyšetřit tento případ jen díky svému veškerému důvtipu a tvrdé vůli. V zájmu úspěšného řešení však musí obratně kličkovat mezi dvěma soupeřícími králi, vzdorovat nevraživosti jiného inkvizitora a především čelit dosud neznámé nástraze: lásce ženy, která je možná andělem či ďáblem.

2002: MATER TERRIBILIS (nakladatelství Mondadori)


1362. Hlavní inkvizitor z Aragonska, Nicolas Eymeric, je vyslán do Francie, tehdy pod nadvládou Angličanů, aby vyšetřil smrt některých spolubratrů. Postupně se však jeho kroky vedoucí k hledání pravdy proměňují v pravý a vlastní sestup do pekla. Mlhavé závoje, neproniknutelné husté lesy, mraky létajícího hmyzu, ohnivé kameny, znetvoření mnichové, nevysvětlitelná hromobití. Obdobné divy však provázejí i událost, která běží paralelně: ono tragické a slavné vítězství Johanky z Arku v letech 1429 a 1431. Očima dívky Pulzelly nebo jejího zachmuřeného průvodce Gillese de Rais nabývají jedny z nejznámějších historických událostí dosud nevídaného a zneklidňujícího odstínu, jehož kořeny tkví až někde v antických mýtech.. Zvláště pak ten o „Mater Terribilis“, nelítostném a nenasytném ženském archetypu.
(Pozn.Při tvorbě této knihy se autor nechal inspirovat teoriemi významného švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga.)

2007: LA LUCE DI ORIONE (Světlo Orionu)
(nakladatelství Mondadori)

(
připravuje se).......


Home Page | Biografie Valerio Evangelisti | Cyklus o Eymerikovi | Romány z cyklu | Komiksy o Eymerikovi | Trilogie o Nostradamovi | Mappa del sito
Torna ai contenuti | Torna al menu